snurkende manHoeveel oorzaken snurken ook heeft, het is meestal te herleiden tot enkele basisfactoren. Bijvoorbeeld het verslappen van de tong tijdens het slapen.

Dit veroorzaakt snurken, doordat een verslapte tong de luchtweg kan vernauwen en de ademhaling daardoor wordt bemoeilijkt. Je moet de lucht immers met meer kracht naar binnen zuigen.

Maar welke oorzaken van snurken zijn er nog meer? Daarover gaan we op deze pagina nader op in. Want als je de oorzaak kent, kun je beter bepalen wat voor jou helpt.

Indeling van de oorzaken van snurken

Om te beginnen maken we onderscheid naar lichamelijke oorzaken en gedragsoorzaken, waardoor snurken kan ontstaan. Hoewel ze soms deels in elkaar overlopen, geldt over het algemeen dat voor sommige mensen bepaalde lichamelijke afwijkingen of eigenschappen tot snurken kunnen leiden.

Bij andere mensen is het niet zozeer een lichamelijke oorzaak, maar is het snurkprobleem te verklaren door gedrag. De combinatie van lichamelijke eigenschappen en snurkbevorderend gedrag, maakt de kans op snurken groter.

Lichamelijke oorzaken

Deze oorzaken spelen zich allemaal af rondom de luchtwegen, en wel in het stuk tussen de neus- of mondopening en de stembanden. De stembanden bevinden zich ter hoogte van de adamsappel, dus halverwege de keel/nek. we onderscheiden de volgende lichamelijke oorzaken van snurken:

De ontspannen tong

Tijdens de slaap ontspant de tong zich zo sterk dat deze wegzakt in de keelholte, achter het gehemelte. Hierdoor kunnen de luchtwegen geblokkeerd raken. Een rugligging tijdens de slaap vergroot de kans dat dit gebeurd.

Vergrote keelamandelen of neusamandelen

Hoewel dit op iedere leeftijd kan voorkomen, is het vooral een belangrijke oorzaak van snurken bij kinderen.

Ophoping van vetweefsel in de keel

Deze oorzaak treedt vooral op bij oudere snurkers. Naarmate men ouder wordt neemt de vetophoping soms toe. De vetophoping zorgt voor vernauwing van de keelholte en belemmert daarmee het in- en uitademen. De onderdruk die dit tot gevolg heeft is één van de oorzaken waardoor je gaat snurken.

Ontstekingen in de luchtwegen

Deze kunnen soms een chronisch karakter hebben, en daarmee blijvend van invloed zijn op het snurkgedrag. Ontstekingen kunnen allerlei oorzaken hebben. Naast bacteriële en virale infecties, valt ook te denken aan allergieën zoals hooikoorts of irritaties door roken.

Geblokkeerde neus

Als ademen door de neus moeizaam of onmogelijk is, gaat men ademen door de mond. Dit treedt bijvoorbeeld op bij een verkoudheid of ontsteking, maar dit kan ook door letsel of genetisch bepaald zijn. Ademen door de mond vergroot de kans op snurken.

Overige oorzaken

Bovenstaande lichamelijke oorzaken zijn slechts enkele van de oorzaken waardoor je kunt gaan snurken. Er bestaan nog veel meer oorzaken, maar die komen minder vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan poliepen, een vergrote tong en zelfs hormonale factoren.

Als je snurkt is het van belang om de juiste oorzaak te achterhalen. Laat je daarom altijd bijstaan door een arts om de oorzaak of oorzaken van het snurken vast te stellen.

Gedrag veroorzaakt snurkproblemen

Naast lichamelijke aanleidingen, kunnen ook bepaalde gedragingen snurken veroorzaken. Het vertoonde gedrag heeft dan direct of indirect invloed op één van de lichamelijke oorzaken zoals hierboven genoemd en veroorzaakt zo snurkproblemen. Het stoppen of wijzigen van het gedrag heeft doorgaans een positief effect op het gesnurk.

Roken

Roken veroorzaakt snurkenIn de keelholte zit slijmvlies. Bij roken wordt dit slijmvlies geprikkeld door de rook. Hierdoor kan het slijmvlies zwellen, wat de luchtweg vernauwd en daardoor de kans op snurken vergoot. Het kan ook een Droge Mond en Keelpijn opleveren. Ook kun je gaan snurken door slijm in je keel.

Overgewicht

Overgewicht is een oorzaak tot snurkenBij overgewicht kan het vet ook ter hoogte van de hals opgeslagen worden. Naarmate dit vetweefsel toeneemt, kunnen de luchtwegen nauwer worden, met snurken als gevolg.

Mannen hebben gemiddeld een grotere kans op vetophoping in de hals dan vrouwen, waarbij de vetophoping zich doorgaans eerder manifesteert rondom dijen en heupen. Overgewicht is dus vooral bij mannen een belangrijke aanleiding.

Op je rug slapen

Bij het slapen op de rug is er kans dat de tong naar binnen zakt, waardoor de kans op snurken toeneemt. Sommige mensen hebben een grote voorkeur voor slapen op de rug, en is daarmee mogelijk een boosdoener van het gesnurk.

Gebruik van alcohol

Als je alcohol drinkt in de uren voordat je gaat slapen, kan dat het risico op snurken tijdens de slaap toenemen. Veel alcohol is daarvoor niet nodig: het effect kan al merkbaar zijn bij kleine hoeveelheden, vanaf 0.07g/dl. Onder invloed van de alcohol verslappen de spieren die de keelholte openhouden. Dit vergroot de snurkkans, maar ook verstoort het soms de ademhalingscontrole tijdens de slaap.

Medicatie met spierverslappend effect

Onder invloed van sommige medicijnen, kunnen de spieren die de keelholte openhouden tijdens de slaap, verslappen. Met name slaapmiddelen zoals benzodiazepines kunnen dit ongewenste neveneffect hebben.

Ouder worden

Welke oorzaken snurken ook heeft, ouder worden is de meest universele. Niet echt gedrag natuurlijk, maar het is wel van invloed op het snurkgedrag. Snurken start namelijk bij de meeste mensen tussen hun dertigste en veertigste levensjaar. Rond de pensioengerechtigde leeftijd is de kans het grootst. Daarna neemt de kans op snurken weer af.

Wat kun je er tegen doen?

Als je de oorzaak kent, kun je iets aan je snurkprobleem doen. Maar wat  echt helpt, verschilt per situatie. Soms zijn bepaalde middelen tegen snurken afdoende, maar soms is een operatie aan de huig of een andere operatie door een KNO-arts nodig. Lees via de onderstaande links meer over oplossingen voor snurken.

Meer weten?