De  oorzaken van slaapapneu zijn meestal eenvoudig te herkennen, zeker als je een partner hebt, want het begint eigenlijk altijd met hard snurken.
Snurken doen de meeste mensen alleen wanneer ze op hun rug liggen. Hierdoor zakt de mond open en ga je dieper ademhalen. Je verhemelte, keelholte en huig gaan door die diepere ademhaling bewegen en trillen door de snelle stroming van de lucht. Er ontstaat een onderdruk in de keel, waardoor de zachte weefsels naar elkaar toe trekken. Hierdoor treedt een vernauwing op, waardoor weefsels elkaar gaan raken en daardoor geluid produceren. Vrijwel alle patiënten met slaapapneu snurken ook. Heel hard snurken kan dan ook een indicatie voor slaapapneu zijn, dus het is belangrijk dan op te weten wat de oorzaken zijn.

Drie hoofdsoorten

Op basis van de oorzaken kunnen drie vormen van slaapapneu worden onderscheiden:

 • OSAS: Obstructief Slaapapneu Syndroom wat wordt veroorzaakt door het uitzakken van het zachte weefsel in de keelholte en/of het naar achter zakken van de tong. Door vernauwing en zelfs afsluiting van je keelholte kan er geen lucht meer naar de longen, waardoor er een tekort aan zuurstof in de longen ontstaat.
 • CSAS: Centraal Slaapapneu Syndroom wat veroorzaakt wordt door de hersenen, die geen ademhalingsimpulsen afgeven en dus je ademhaling stopt.
 • De combinatie van OSAS en CSAS

Oorzaken

 • Op je rug slapen.
 • Als je aangeboren slappe weefsels in je keel hebt. Dus een zachte, slappe huig, zacht verhemelte en slijmvliezen.
 • Te veel eten (overgewicht of obesitas), waarbij je keelholte nauwer kan worden doordat de wanden in je keelholte dikker worden.
 • Door alcohol en sommige medicijnen verslappen de spieren van je gehemelte, tong en huig en gaan daardoor makkelijker trillen.
 • Vergrote neus- of keel amandelen. Dit komt met name bij kinderen voor.
 • Een verstopte neus, door verkoudheid of allergie, maar ook poliepen of een scheefstaand neusschot kunnen een oorzaak zijn.
 • Roken leidt tot een voortdurende irritatie van de keel en keelholte. Hierdoor kunnen de wanden van de keelholte dikker worden.
 • Een slecht geventileerde kamer kan leiden tot zwaarder ademen en dat kan op zijn beurt weer leiden tot zwaar snurken.
 • Verder snurken ook oudere mensen. Naarmate je dus ouder wordt is de kans dat je gaat snurken groter. Dat kan een van de oorzaken van slaapapneu zijn.

Naarmate je ouder wordt, hoopt zich in de keel meer vetweefsel op, waardoor de keelholte kleiner wordt. Je slijmvliezen worden slapper en dikker en kunnen dus makkelijker gaan trillen.

Slaapapneu: hoe het begint

Tijdens de slaap neemt het geluid van het gesnurk steeds meer toe. Het kan zelfs zeer luid worden maar ineens stopt het. Als de snurker niet wakker wordt, kan het soms wel een paar minuten duren, tot er weer geademd wordt. Dan volgt een soort snik of slik en het snurken begint van voor af aan.

Als tijdens het slapen niet doorgeademd wordt, heet dat slaap apneu.

Waarom is slaap apneu zo gevaarlijk?

Door de hele diepe ademhaling is er eigenlijk sprake van hyperventilatie. Hierdoor ontstaat er een tekort aan kooldioxide in de longen. Omdat in de longblaasjes direct zuurstof en andere gassen worden afgegeven aan het bloed, ontstaat er een tekort aan kooldioxide in het bloed. Het lichaam zal er dan voor zorgen dat het verlies aan kooldioxide wordt tegen gegaan en ophouden met ademen.

Je lichaam zal in het bloed ook maatregelen nemen en bloedvaten vernauwen. Hierdoor krijgt ook de hartspier dus minder bloed. Wat dan kan gebeuren is dat er pijn ontstaat midden op de borst, door vernauwing van de kransslagaders. Dit noemt men ook wel Angina Pectoris. Het kan de voorbode zijn van een hartinfarct. Maar omdat het vernauwen van de bloedvaten in het hele lichaam gebeurt, kan hetzelfde in de hersenen gebeuren en kan het leiden tot een herseninfarct.

Vermoedens van slaapapneu? Maak een afspraak met je huisarts

Herken je één of meerdere oorzaken van slaapapneu bij jouzelf, maak dan een afspraak met je huisarts!