Wat is snurken?

Hoe ontstaat het? Wie hebben er last van? Wat kan je doet als je snurkt?

Snurken is het harde, schurende, zagende geluid dat bij sommige mensen optreedt tijdens de slaap. Meestal is het geen probleem, maar vaak hebben de snurker zelf en ook de huisgenoten er wel degelijk last van. Maar wat is het nu eigenlijk precies? Dat lees je hier.

Dus: Wat is snurken?

Bij snurken maakt men tijdens het slapen bij het ademhalen een hard, schurend, zagend geluid. Dit geluid kan zacht zijn, maar is soms zo sterk dat anderen, zoals de partner, een huisgenoot of zelfs de buren er last van kunnen hebben.

Snurkgeluiden worden wel eens vergeleken met het snel laten leeglopen van een opgeblazen ballon; veel lucht stroomt dan heel snel door een nauwe doorgang met als gevolg dat dit nauwe deel gaat trillen en een raspend, zagend geluid maakt.

Als je ademhaalt gaat de lucht naar je longen via de neusholte, de keelholte en de luchtpijp. Als ergens in de luchtweg een vernauwing ontstaat kunnen snurkgeluiden optreden. Mensen die snurken hebben vaak een vernauwing achter de huig (waar de neus- naar de keelholte overgaat) of net áchter de tong, in de keelholte. Soms, maar minder vaak, is de neusholte te nauw.

Bij het inademen ontstaat door zo’n vernauwing een onderdruk in de keel. Het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte worden hierdoor naar elkaar toe gezogen. Bovendien gaan ze trillen, en dat veroorzaakt dan het typische snurkgeluid. Nu de vraag wat snurken is, is beantwoord, kunnen we verder met de aanleidingen: hoe ontstaat het?

Hoe ontstaat snurken?

Bij volwassenen kan snurken ontstaan door allerlei verschillende factoren. Soms ontstaat het door lichamelijk eigenschappen of afwijkingen, maar soms ontstaat het als gevolg van gedrag. Bepaalde handelingen, zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik, kunnen tot snurkverschijnselen leiden.

Soms is een vergroting van de amandelen of de poliepen de oorzaak. Dit ziet men vooral vaak bij kinderen.  Soms treedt snurken op door een aangeboren afwijking van het aangezicht of een neurologische aandoening, maar dit komt relatief minder vaak voor.

Snurken kan onder meer ontstaan door:

 • afwijkingen van de neus/keelholte
 • vergrootte amandelenpoliepen
 • leeftijd
 • overgewicht
 • hormonale factoren
 • gebruik van alcohol
 • gebruik van medicatie met spierverslappende neveneffecten
 • roken...

Wie snurken er?

Snurkproblemen komen voor bij alle leeftijden. Het neemt echter toe met de leeftijd: op hogere leeftijd snurken relatief meer mensen en is het geluid doorgaans ook harder. Naarmate men ouder wordt, wordt het slijmvlies van de keelholte dikker door ophoping van vetweefsel. Hierdoor wordt de diameter van de luchtweg kleiner. Ook worden de slijmvliezen slapper als men ouder wordt. Hierdoor zullen ze makkelijker kunnen gaan trillen.

Ook kinderen snurken: per tien kinderen heeft gemiddeld er één last van. Naarmate ze opgroeien wordt dat meer, vooral bij mannen. Ongeveer één op de vijf volwassen mannen snurkt, maar bij de vrouwen is dat één op de tien.

10%
KINDEREN
20%
MANNEN
10%
VROUWEN

Snurken ontstaat meestal na de dertig en vóór men veertig wordt. Sommige families lijken er meer aanleg voor te hebben dan andere, vermoedelijk door erfelijke factoren zoals een van nature al nauwe keelholte. Snurkproblemen kunnen dan al optreden rond de twintig jaar. Stoppen met snurken is dus zeer persoon- en situatiegebonden. 

Omstandigheden die snurken bevorderen

Omstandigheden die het deel van de luchtweg tussen de neusingang en de stembanden nauwer maken bevorderen het snurken. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:

 • Op de rug slapen; hierdoor zakken het zachte gehemelte, de huig en de tong naar achteren.
 • Het zacht gehemelte en huig zijn aangeboren lang en vrij slap.
 • Oververmoeidheid, ouder worden, alcoholgebruik en medicijnen kunnen leiden tot verslapping van de spieren van het zachte gehemelte, de huig en de tong.
 • Roken of brandend maagzuur kan leiden tot voortdurende irritatie van de keel  waardoor  de wand van de keelholte dikker, en de doorgang nauwer wordt.
 • Overgewicht.
 • Ook hierbij worden de wanden van de keelholte dikker.
 • Bij kinderen(vooral): vergrote keel- en/of neusamandelen.
 • Verkoudheid, allergie, poliepen of scheefstand van het neustussenschot leiden allemaal tot vernauwing. Hierdoor ontstaat een onderdruk in de keelholte bij het inademen.

Oplossingen tegen snurken

Er zijn diverse acties die je kunt ondernemen om het snurken tegen te gaan. Lees hier meer over oplossingen tegen snurken.